GordonConferenceRoom_919
November 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
2Nov3456
3:00pm - 5:00pm
Kurshan - Lab Meeting
10:30am - 12:30pm
Jordan Lab Meeting
2:00pm - 3:30pm
Sussman Lab Meeting
1:15pm - 2:45pm
Faculty Lunch (post seminar)
4:00pm - 6:00pm
Hebert Lab Meeting
10:30am - 12:00pm
Francesconi Lab Meeting
 
910111213
3:00pm - 5:00pm
Kurshan - Lab Meeting
10:30am - 12:30pm
Jordan Lab Meeting
2:00pm - 3:30pm
Sussman Lab Meeting
1:15pm - 2:45pm
Faculty Lunch (post seminar)
4:00pm - 6:00pm
Hebert Lab Meeting
10:30am - 12:00pm
Francesconi Lab Meeting
 
1617181920
3:00pm - 5:00pm
Kurshan - Lab Meeting
10:30am - 12:30pm
Jordan Lab Meeting
2:00pm - 3:30pm
Sussman Lab Meeting
1:15pm - 2:45pm
Faculty Lunch (post seminar)
4:00pm - 6:00pm
Hebert Lab Meeting
10:30am - 12:00pm
Francesconi Lab Meeting
 
2324252627
3:00pm - 5:00pm
Kurshan - Lab Meeting
10:30am - 12:30pm
Jordan Lab Meeting
2:00pm - 3:30pm
Sussman Lab Meeting
1:15pm - 2:45pm
Faculty Lunch (post seminar)
4:00pm - 6:00pm
Hebert Lab Meeting
10:30am - 12:00pm
Francesconi Lab Meeting
 
301Dec234
3:00pm - 5:00pm
Kurshan - Lab Meeting
10:30am - 12:30pm
Jordan Lab Meeting
2:00pm - 3:30pm
Sussman Lab Meeting
1:15pm - 2:45pm
Faculty Lunch (post seminar)
4:00pm - 6:00pm
Hebert Lab Meeting
10:30am - 12:00pm
Francesconi Lab Meeting
 
Display: